2024-07-24

Επιτυχία = Ικανότητα + Προετοιμασία + Προσπάθεια + Επιθυμία

1 min read

Ικανότητα. Ο καθένας έχει την ικανότητα, αλλά δεν κατανέμεται εξίσου ή προβλέψιμα. Αυτό ισχύει και για τους προπονητές, καθώς και τους αθλητές. Συχνά η ικανότητα είναι ένα δώρο εκ γενετής, αλλά αυτό δεν εγγυάται την επιτυχία. Η πρόκληση είναι να μην έχουν την ικανότητα, αλλά να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα που δίνεται.

Προετοιμασία. Έχουμε αποκτήσει μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων μας, επενδύοντας στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Μόνο μέσα από την επίμονη και σταθερή διαδικασία προετοιμασίας μπορεί το ακατέργαστο ταλέντο να μετατραπεί σε μεγαλύτερη ικανότητα. Στον αθλητισμό, η προετοιμασία αυτή λέγεται προπόνηση. Μέσα από την κατάλληλη προπόνηση, οι αθλητές γίνονται πιο γρήγοροι, πιο ισχυροί, πιο εξειδικευμένοι, με γνώση, με αυτοπεποίθηση και διανοητικά ανθεκτικοί. Ωστόσο, αν και η ανάπτυξη μεγαλύτερης ικανότητας είναι σημαντική, δεν είναι αυτόματα εγγύηση επιτυχίας.

Προσπάθεια. Η ανεπτυγμένη ικανότητα αποκτά αξία όταν εκφράζεται μέσα από την πρόκληση του αγώνα. Η έκφραση αυτή επιτυγχάνεται όταν η σωματική και πνευματική προσπάθεια “χρησιμοποιήσει” κάθε στοιχείο της ικανότητας ενός ατόμου. Παρόλα αυτά, οι αθλητές βρίσκονται συχνά, όσο πλησιάζει το τέλος του αγώνα, κοντά στην εξάντληση, έχοντας δώσει ό,τι έχουν, αλλά χρειάζεται να βρούνε ακόμη περισσότερα. Στον αθλητισμό, αυτό ονομάζεται … κρίσιμη στιγμή!

Επιθυμία. Η “κρίσιμη στιγμή” είναι πραγματικότητα, τόσο στον αθλητισμό όσο και τη ζωή. Είναι εκείνη η στιγμή όταν ένα άτομο σκέφτεται ότι τα έχει δώσει όλα. Πολλοί αγώνες κερδίζονται ή χάνονται σε αυτή τη στιγμή. Μερικοί αθλητές είναι σε θέση να αντλήσουν από μια εσωτερική δύναμη περισσότερη προσπάθεια από ό,τι ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν. Αυτή είναι η χρήση της “θέλησης” ενός ατόμου, η δυνατότητα να αντλήσει στοιχεία από την προσωπική του “δεξαμενή” όποτε απαιτείται.

Όταν οι αθλητές και οι ομάδες προπονούνται σκληρά για να αναπτύξουν την ικανότητά τους, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και δείχνουν την επιθυμία να πιέσουν τον εαυτό τους πέρα από τα όριά τους, είναι επιτυχημένοι. Συχνά, οι προπονητές και οι αθλητές δεν βιώνουν τη χαρά και την ικανοποίηση της επιτυχίας, επειδή εστιάζουν μόνο στο αποτέλεσμα.

Πιο συχνά, οι προπονητές και οι αθλητές αποτυγχάνουν να κερδίσουν, επειδή πρώτα αποτυγχάνουν να γίνουν επιτυχημένοι!

Πηγή: Psychology.org.gr (Επιμέλεια Άρθρου: Ζαρώτης Γιάννης MSc – PhD – Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Αθλητικός Ψυχολόγος)