2023-12-05

Φωτογραφίες από το Τουρνουά “ΚΑΝΑΡΗΣ 2014”

1 min read

Φωτογραφικό άλμπουμ από επισκέπτη φωτογράφο που βρισκόταν στο Τουρνουά

Τις φωτογραφίες του Τουρνουά μπορείτε να τις παραγγείλετε από την ιστοσελίδα http://www.picktureit.gr με κωδικό εκδήλωσης TA74