Υποστηρικτης του TKD-ITF.GR - Δημήτριος Νετκίδης - TKD-ITF.gr 


Υποστηρικτης του TKD-ITF.GR - Δημήτριος Νετκίδης

Νετκίδης Κ. Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. & Πολιτικός Δομικών Έργων

Καλλιπόλεως 7/9 - 2ος όροφος
Λαγαδάς - Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 23940 23115

Κεντρική Πλατεία Ασκού
Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 23940 61000

Κιν. +30 693 718 9800  -  E-mail: civil.diminet @ gmail.com

  • Άδειες Δόμησης
  • Τοπογραφικές Εργασίες
  • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
  • Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
  • Ανακαινίσεις
  • Τεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Ιδιωτών σε θέματα ακινήτων

Εξειδίκευση:

  • Σχεδιασμός και Κατασκευή αντισεισμικών και Ενεργειακών Αποδοτικών Κτιρίων
  • Ενίσχυση και Αποκατάσταση σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων Κτιρίων